سینما در معرض از هم پاشیدگی

بهروز افخمی در نشست گفتمان فرهنگی انقلاب ضمن اشاره کم مایه شدن و ازهم پاشیدگی سینما در جهان، جشنواره فیلم فجر را به سیرک تشبیه کرد. - به گزارش برگزار شد. در ابتدای این نشست وحید یامین پور درباره ضرورت پرداختن به موضوع گفتمان فرهنگی انقلاب و تلقی از غرب گفت: تلقی ما از غرب متفاوت است و به تدریج به ایده گذر از غرب رسیدیم و رگه های چنین اندیشه ای از دهه 30 و 40 با رویکردهای چپ و ایده های عدالت گرایانه علیه ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی