سینما در عصر دیجیتال نگاه میان رشته ای دارد

حسینی در ادامه صحبت های خود با اشاره به ماهیت برگزاری همایش بین المللی سینما در عصر دیجیتال گفت: همایش علمی و کنفرانس های پزوهشی امکانی را فراهم می کند که آخرین دستاوردها در موضوع مورد بحث مطرح شود و سینمای ایران با وجود جشنواره های بسیاری که دارد از ... -
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی