سینما در شناسایی و صدور انقلاب اسلامی چه کرده است؟

دلیل بی توجهی به انقلاب اسلامی از سوی سینماگران داخلی و یا غربی چیست؟ به استثنای فیلم مغرضانه و سراسر تحریف و دروغ آرگو چرا شاهد تولید فیلمی مبتنی بر پژوهش ها و مطالعات واقعی درباره بزرگ ترین انقلاب قرن نیستیم؟ - بخش جلوه گاه نور جشنواره جهانی فیلم مقاومت امسال به فیلم های اختصاص پیدا کرده است که با هدف بازروایی انقلاب اسلامی و موضوعات و مضامینی مرتبط با آن باشد. در حالی که 40 سال از انقلاب اسلامی می گذرد متاسفانه،
منبع خبر: شهید نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی