سینما حمام است؟

انتشار نام سهامداران و مالکان فیلم های سینمایی توسط سازمان سینمایی، اقدام بسیار اصولی و مهمی است و در صورت تداوم می تواند اثرات مثبت بسیاری داشته باشد که محدود شدن فساد شاید نخستین ثمره آن باشد. – شعار سال: اصولا هر اقدامی در راه شفاف شدن امور، سینما را منتفع می کند و سوء استفاده گران را به زحمت می اندازد. اما در همین فهرست هم مواردی به چشم می خورد که شبهه ناک است. مشخصا برخی از نام ها در این جدول، پوششی شده …
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی