سینما تهران فرهنگسرا می شود

سینما تهران روزگاری نه چندان دور پاتوق سینمادوستان بود. برای خودش بروبیایی داشت. - سینما تهران روزگاری نه چندان دور پاتوق سینمادوستان بود. برای خودش بروبیایی داشت. دم دمای غروب که می شد پیر و جوان و زن و مرد، همه، از راه های دور و نزدیک به اینجا می آمدند و کنار خانواده یا رفقا فیلمی تماشا می کردند. تماشاگران، ساعت های زیادی با قهرمانان فیلم ها می خندیدند یا گریه می کردند. اما سینما که پا به سن گذاشت، دیگر ...
منبع خبر: همشهری آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی