سینما به روایت سیدنی لومت

کتاب با جمله ای از راجر ایبرت فقید در توصیف همین اثر آغاز می شود: فوق العاده مفید… گاهی از من می پرسند کتابی پیدا می شود که تماشاگران با خواندنش بفهمند فیلم چگونه ساخته می شود و هنگام تماشای فیلم هم کمکشان کند؟ این همان کتاب است. – خبرگزاری آریا – ماهنامه سینمای هنر و تجربه – نیوشا صدر: کتاب با جمله ای از راجر ایبرت فقید در توصیف همین اثر آغاز می شود: فوق العاده مفید… گاهی از من می پرسند کتابی پیدا می شود که …
منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: فرهنگی