سینما برای انقلاب چه کرد؟

نگاهی به وضعیت سینما در بهار چهلم انقلاب اسلامی؛ سینما برای انقلاب چه کرد؟ ارسال زمان بندی شده:  یکشنبه, 8 بهمن, 1396 – 07:00 یکی از عواملی که سبب شده تا فیلم های قابل توجهی درباره انقلاب ساخته نشود، کمبود منبع الهام و اقتباس است. یعنی ما داستان و رمان های خوبی که به اصل و متن انقلاب پرداخته باشند، بسیار کم داریم. یکی از عواملی که سبب شده تا فیلم های قابل توجهی درباره انقلاب ساخته نشود، کمبود منبع الهام و اقتباس است. یعنی ما داستان و رمان های خوبی که به اصل و متن انقلاب پرداخته باشند، بسیار کم داریم.