سینما با پول حکومتی ها نباید اداره شود

روزنامه نگار ، فوتبالیست ، مجری ، گزارشگر و مفسر فوتبال و تهیه کننده سینما و تئاتر عناوینی است که جهانگیر کوثری در تمامی آنها به شکلی حرفه ای ورود پیدا کرده است، - مجتبی اردشیری: روزنامه نگار ، فوتبالیست ، مجری ، گزارشگر و مفسر فوتبال و تهیه کننده سینما و تئاتر عناوینی است که جهانگیر کوثری در تمامی آنها به شکلی حرفه ای ورود پیدا کرده است، 55آنلاین : مجتبی اردشیری: روزنامه نگار ، فوتبالیست ،
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی