سینما ابزاری برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی است

سینماپرس: تفاهم‌نامه همکاری بین موسسه فرهنگی اکو، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و بنیاد سینمایی فارابی با هدف تقویت پیوندهای فرهنگی بین کشورهای عضو اکو با تأکید بر سینما، در مشهد امضا شد.