سینمای کمدی یا مخروبه داستان‌های بی‌سر و ته؟

سینماپرس: مشکل اساسی‌در فیلم «هزار پا» فقدان موقعیت کمدی واقعی است. اگر حرف‌های دوپهلویی که معنایی ضداخلاقی دارند و بر تمام فیلم سیطره یافته‌اند، را از فیلم حذف کنیم، دیگر لحظه‌ای خنده‌دار در فیلم باقی نمی‌ماند!