سینمای مستند، سینمایی پیشتاز و واقع گرا

سینمای مستند از زمان شکل گیری تا به امروز، یکی از موثرترین و موفق ترین راه های انتقال معنا در زمان معاصر بوده است، سینمایی که موفق شده است تا جایگاه ایران را در عرصه جهانی نشان داده و تثبیت کند. - به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، یکی از مهمترین نکات قابل ذکر در مورد سینمای مستند در ایران، پیشتازی و جلوتر بودن آن نسبت به سینمای داستانی است.سینمای مستند به دلیل ارائه نقشی از واقعیت، همواره ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی