سینمای ایران

درحالی که قرارداد اکران فیلم من یک ایرانی ام با سرگروهی سینما کوروش ثبت شده بود، شورای صنفی نمایش اعلام کرد فیلم آن سوی ابرها ساخته مجید مجیدی از 25 بهمن ماه اکران می شود و من یک ایرانی ام فرصت اکران ندارد. در واکنش احمد نجفی، تهیه کننده این فیلم با تهدید به اعتصاب غذا گفت: بشدت جلوی شورای صنفی ایستادگی خواهم کرد. شورای کنونی فیلم های خود را اکران می کند و سینما را به جایی می رساند که فیلم های موردنظر آنها ساخته شود! اسعدیان، سرتیپی، محمدی و موسوی باید جوابگو باشند و حق ندارند نظرات شخصی خود را اعمال و هر غلطی می خواهند بکنند!
صحبت های مدیر پردیس سینمای آزادی درباره اختصاص سهمیه بلیت های جشنواره فیلم فجر به نهادها و ارگان ها با انتقاد شدید یکی از مسئولان جشنواره مواجه شد. رضا سعیدی پور گفته بود برای سانس های آخر شب بلیتی برای فروش به مردم باقی نمی ماند چون دبیرخانه جشنواره سهمیه را به ارگان ها می دهد، اما مدیر امور سینماهای جشنواره فیلم فجر صحبت های مدیر سینما آزادی را دروغ خواند. فرجی تأکید کرد که در تمامی سانس های پردیس آزادی، بلیت های مردمی در نظر گرفته شده و گفت: من از مدیر …