سینمای ایران چگونه سراغ مساله اجتماعی آقازادگی رفته است؟

در بسیاری از فیلم های سینمای ایران این جمله تکرار شده است که آدم های فقیر، کسانی هستند که به هیچ جا نرسیده اند، از حسادت شان روی ماشین های گران قیمت خط می اندازند و به این ترتیب، - در بسیاری از فیلم های سینمای ایران این جمله تکرار شده است که آدم های فقیر، کسانی هستند که به هیچ جا نرسیده اند، از حسادت شان روی ماشین های گران قیمت خط می اندازند و به این ترتیب، این ضرب المثل را علیه طبقات فرودست، از راسته بازار آزاد،
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی