سینمای ایران و تولیدات عظیم

کارشناسان با حضور خود در برنامه این هفته شهر فرنگ درباره باید و نبایدهای سینمای ایران و علت کمرنگ شدن فیلم های جنگی در سینما سخن گفتند. -
منبع خبر: شبکه خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی