سینمای ایران سالم و عاری از خشونت است

تا آنجا که من اطلاع دارم سینمایی نجیب تر و سالم تر از سینمای ایران نیست. – کمیته ویژه پیگیری سانحه اتوبوس دانشگاه آزاد اسلامی از برکناری 5 مدیر این دانشگاه خبر داد بر اساس اطلاعیه این کمیته، معاون و مدیرکل دانشجویی، سرپرست معاونت و مدیرکل اداری و مالی و مسئول ترابری واحد علوم و تحقیقات که کارفرما و ناظر قرارداد برون سپاری ترابری اتوبوس های دانشجویی بودند برکنار و به مراجع قانونی معرفی شده اند رییس پلیس …
منبع خبر: شبکه خبر
دسته بندی خبر: دانش