سینمای ایران در چهل سالگی به سمت فیلمفارسی متمایل شده است/ تفکر لیبرالی برای فرهنگ و اقتصاد سم است

سینماپرس: یک کارگردان سینما گفت: آنچه باعث شده که اقتصاد و فرهنگ ما تا به این اندازه آسیب بیند، رواج تفکر لیبرالی است که در این حوزه‌ها رواج پیدا کرده است