سینمای ایران در پرداختن به واقعیت های اجتماعی، مبالغه آمیز عمل می کند

روزنامه نگار و منتقد سینما تصریح کرد: متاسفانه سینمای ایران در پرداختن به واقعیت های اجتماعی به خصوص در رابطه با نهاد خانواده و معضلات مربوط به آن، – مبالغه آمیز عمل می کند. آرش خوشخو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه ،با بیان این که جامعه ی امروز ما با چالش ها و بحران های قابل توجهی مواجه است، اظهار داشت: از مسایل مرتبط با حوزه ی محیط زیست و آب و هوا گرفته تا مباحث اجتماعی و فرهنگی همچون فقر و اعتیاد و تضعیف …
منبع خبر: حوزه نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی