سینمای ایران در دست چه‌ کسانی است؟

سینماپرس: با روی کار آمدن مدیران بی‌کفایت در عرصه فرهنگ و هنر در همان سالهای اول انقلاب، سینمای ایران روز به روز ضعیف‌تر شد؛ ضعفی که جایگاه سینما را در ایران آن‌چنانی پایین آورد که بسیاری که هیچ تخصصی در این زمینه نداشته‌اند، به این عرصه ورود کردند و با رانت‌های دولتی فیلم ساختند و سپس عده‌ای از آنها به خارج از کشور مهاجرت کردند و عده‌ای نیز در ایران ماندند و سمبل فیلم‌سازی روشنفکرانه شدند.