سینمای ایران تا چه حد مروج اخلاق بوده است؟/وقتی ساختارشکنی لازمه سینمای ایران می شود!

این روزها هنجار شکنی و ساختار شکنی های بی حد و حصر به لازمه فیلم های سینمایی بدل شده است به طوریکه بروز روابط نامشروع،سقط جنین،پارتی و مهمانی های شبانه،ارتباط نامحدود خانم و آقای متاهل با سایر دوستان و …تنها بخشی از روابطی است که شاید تا ۱۰ سال پیش عملی ناشایست بوده و این روز ها به لطف سینما به عملی رایج تبدیل شده است.