سینمای ایران به سمت تولید گزارش های تلخ اجتماعی رفته است

کارگردان فیلم ایلیا نقاش جوان گفت: سینمای ایران با تولید آثاری تلخ به سمت تولید گزارش های اجتماعی رفته درحالی که این فیلم ها هیچ وقت خاطره هامون مهرجویی را برای ما زنده نمی کند. – تهران- ایرنا- کارگردان فیلم ایلیا نقاش جوان گفت: سینمای ایران با تولید آثاری تلخ به سمت تولید گزارش های اجتماعی رفته درحالی که این فیلم ها هیچ وقت خاطره هامون مهرجویی را برای ما زنده نمی کند. احمد طالبی نژاد روز چهارشنبه در گفت …
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی