سینمای ایران با بحران ریاست و مدیریت در فیلمسازی مواجه است

اعضای انجمن دستیاران کارگردان و برنامه ریز سینما معتقدند که ورود افراد غیرحرفه ای به تهیه کنندگی سینما استاندارد تولید را به خطر انداخته است. – : مریم هژیروند (رییس انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما) با اشاره به برگزاری جلسه ای پیرامون چالش های تفکیک حرفه برنامه ریزی و دستیاری کارگردان سینما گفت: در این جلسه اعضای صنف انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان و سینماگرانی همچون آناهید آباد، مصطفی احمدی،
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی