سینمای ایران از مردم فاصله گرفته است

آثار سینمایی ما از لحاظ کیفی در حال نزول و از لحاظ ماهیتی در حال فاصله گرفتن از مردم است. – سید محمد حسینی، سردبیر سابق مجله سینما رسانه و منتقد و کارشناس سینما در گفت وگو با ایکنا از اصفهان، اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از اصلی ترین مؤلفه های فرهنگی جمهوری اسلامی، سینمای انقلاب اسلامی است که با توجه به خصوصیات متفاوتی که نسبت به سینمای ورشکسته قبل از انقلاب پیدا کرد، باعث شد توجه ها به سمت …
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی