سینمای اکسپرسیونیسم آلمان

اکسپرسیونیسم آلمان جنبشی در سینمای آلمان بود که در سال های پس از جنگ جهانی اول، رشد و گسترش یافت. فیلمی که این جنبش را به راه انداخت مطب دکتر کالیگاری اثر کارگردان اتریشی رابرت وینه بود. - اکسپرسیونیسم در سینمای آلمان(German Expressionism) به انقلابی در سینمای آلمان گفته می شود که پس از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد و شکل گرفت. اکسپرسیونیسم آلمان بین سال های 1919 تا 1928 شروع شد و به تکامل رسید و سپس توسط جنبش "رئالیسم ...
منبع خبر: ستاره
دسته بندی خبر: فرهنگی