سینمای امروز درگیر فوق مافیای پخش شده است/شاید سه کام حبس به جشنواره فجر برسد

متاسفانه من این اتفاق را بارها گفته ام ولی هیچ وقت تغییری ایجاد نشده است. سینمای امروز درگیر فوق مافیای پخش شده است. -
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: فرهنگی