سینمایی که قناد و قصاب فیلمسازش هستند، شریفی نیا از سرش زیاد است!

محمد بیک زاده تهیه کننده سریال امام علی در بخشی از حرف هایش گفت محمدرضا شریفی نیا هیچ نقشی در انتخاب بازیگران این سریال نداشته است. -
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی