سینمایی ترین داستان موسیقی معاصر/نوازنده ای که با یک جعبه بدقواره 25 سال شاهکار نواخت+فیلم

تمام ایران فاخته را به واسطه آوازهایش می شناختند. فاخته در سال 1325 که مامور به خدمت بود، در کاشانِ سوت و کور آن زمان، به جوانی بر می خورد که از وسیله ای مانند جعبه میوه صدایی مدهوش کننده به وجود می آورد.