سینماگران ما چه میزان کتاب می خوانند؟

نظر سه سینماگر سرشناس ایرانی را درباره رابطه اهالی سینما با کتاب و کتابخوانی بخوانید. – در هفته کتاب به سر می بریم. نسبت بین سینما و کتاب، خیلی دور و خیلی نزدیک است؛ به این معنا که از حیث نظری هر دو به عنوان یک رسانه و ابزار آگاهی بخش و البته سرگرم کننده شناخته می شوند لذا سنخیت و نزدیکی زیادی به هم دارند و از سوی دیگر در عمل چندان کاری به کار هم ندارند یا دست کم خیلی به سراغ هم نمی روند. این در حالی است که ادبیات …
منبع خبر: نشان آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی