سینماگران عزیز، لطفا به اختتامیه بیایید!حتی اگر جایزه نمی گیرید!

به گزارش خبر فوری به نقل ااز دیبا – قضاوت در حوزه سینما ،آنهم با روحیه حساس و هنری سینماگران کاردشواری است و دشوارتر زمانی می شود که کفه ی ترازوی این قضاوت خود سینماگران باشند… به گزارش خبر فوری” به نقل ااز دیباچه داوری جشنواره فیلم فجر ،از آن دسته داوری هایی است که همواره با انتقادات بسیاری مواجه شده،قضاوت در حوزه سینما ،آنهم با روحیه حساس و هنری سینماگران کاردشواری است و دشوارتر زمانی می شود که کفه …
منبع خبر: خبر فوری
دسته بندی خبر: فرهنگی