سینماهای حوزه هنری ۱۷ مرداد برای خبرنگاران رایگان است

سینماپرس: سینماهای استقلال، سپیده، بهمن و شاهد از سینماهای حوزه هنری هفدهم مردادماه برای خبرنگاران رایگان است.