سینماهای حوزه هنری در شهرستان‌های زرد از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه بازگشایی پیدا کردند

سینماپرس: مدیر عامل موسسه بهمن سبز حوزه هنری، درباره چرایی بازگشایی سینماهای این مجموعه توضیح داد.