سینماهای تعطیل شده را احیا می کنیم

گفت وگو با رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران درباره سینماهای متروک پایتخت؛ - شعار سال:" 22 خرداد بود که گزارشی از سینماهای تعطیل شده مناطق شش، هفت، 10، 11، 12، 16 چاپ و منتشر شد. مردم و شورایاران در گفت وگو با خبرنگار ما خواسته شان که بازگشایی و احیاء دوباره سینماها بود، را مطرح کرده و خواستار پیگیری شده بودند. در همان گزارش الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرده بود ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: سیاسی