سینماسازی حوزه هنری ادامه می یابد

حوزه هنری تا پایان سال 1400، 161 پرده سینما و 10 پردیس سینمایی در استان ها ی مختلف کشور می سازد و با بازسازی ظرفیت های موجود این رقم به 312 پرده نمایش می رسد. –
منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: فرهنگی