سینماتیک و دینامیک ماشینها مارتین به فارسی (دینامیک ماشین مارتین) جورج هنری مارتین

سینماتیک و دینامیک ماشینها مارتین به فارسی (دینامیک ماشین مارتین) جورج هنری مارتین ترجمه فارسی سینماتیک و دینامیک ماشینها اثرجرج اِچ مارتین که فایل آن، – تحلیل ارتعاشات آزاد الکترو ترمو مکانیکی تیر نانو کامپوزیت مدرج تابعی تقویت شده با نانو لوله ی نیترید بور بر بستر الاستیک با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده 1 دقیقه ago برنامه تحت اکسل رسم مقطع عرضی و محاسبه حجم حفاری شده تونل
منبع خبر: نیک پروژه
دسته بندی خبر: سیاسی