سینما؛ اسیر اداهای روشنفکری است

حوزه / یک کارگردان سینما و تلویزیون گفت: متاسفانه سینما؛ اسیر اداهای روشنفکری شده که تنها رضایت جشنواره های خارجی را مد نظر دارد. – جواد مزدآبادی، کارگردان سینما و تلویزیون در گفت و گو با خبرگزاری حوزه ، با بیان این که خانواده مهمترین فاکتور در سریال سازی است، اظهار کرد: پرواضح است که امروز خانواده مهمترین فاکتوری است که از آن می توان برای رشد جامعه سود برد، چون تا زمانی که، خانواده استحکام لازم را نداشته باشد،
منبع خبر: حوزه نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی