سیما را در پرداختن به موضوعات انقلابی موفق می دانم

برای ارزیابی عملکرد سیما در پرداختن به موضوعات انقلابی ، اگر در مجموع بخواهیم ارزیابی کلی داشته باشیم، باید بگویم ما توانسته ایم به موفقیت نسبی دست پیدا کنیم. - محمد قهرمانی تهیه کننده سینما در گفت و گو با خبرگزاری حوزه ،" درباره عملکرد سیما در پرداختن به موضوعات انقلاب، اظهار کرد: برای ارزیابی عملکرد سیما در پرداختن به موضوعات انقلابی نمی توان نگرشی قطعی داشت، چون در برخی مواقع ما توانسته ایم در پرداختن ...
منبع خبر: حوزه نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی