سید مهدی سجادی به عنوان خزانه دار این بنیاد فارابی منصوب شد

در حکم سید مهدی سجادی که از سوی محمد مهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی و رییس هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی صادر شده آمده است: - به استناد بند 2 الف - 2 اساسنامه و با توجه به مصوبه مورخ 16 تیر ماه هیات امنا، به موجب این حکم به عنوان خزانه دار بنیاد سینمایی فارابی منصوب میشوید. ساماندهی و برقراری انضباط مالی و اداری بر اساس مصوبات هیات امناء، حفظ و حراست از اموال و داراییهای بنیاد، به روز رسانی و اجرای دقیق ضوابط ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: سیاسی