« سیدمهدی سجادی»خزانه دار بنیاد سینمایی فارابی شد

سینماپرس: در حکمی از سوی رییس سازمان سینمایی و رییس هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی، «سیدمهدی سجادی» به عنوان خزانه‌دار این بنیاد منصوب شد.