سکانس طلایی/ داستان کاراگاه

سکانس طلایی/ ۱۱۲. داستان کاراگاه، ساخته ویلیام وایلر – ۱۹۵۱

با بازی کرک داگلاس و النور پارکر