سوژه

175 سال زندان برای بزرگترین پرونده رسوایی
تاریخ ورزش آمریکا
حکم مرگ امضا شد
یک شوک غیرمنتظره بود. از آن دست اتفاقات هولناکی که در کشوری مثل آمریکا که در آن آزادی های جنسی یک امر بدیهی و پیش پا افتاده محسوب می شود، باز هم حکم یک رسوایی بزرگ را دارد. رسوایی که حالا کل ورزش که هیچ بلکه جامعه آمریکا و حاکمیت این کشور را با یک چالش بزرگ روبه رو کرده و در تیررس افکار عمومی قرار داده.
بعد از برملا شدن رسوایی جنسی در هالیوود و افشا شدن رابطه نامشروع کارگردانان و تهیه کنندگان بزرگ هالیوود با ستاره های سینما، این رسوایی در حوزه ورزش نشان داد که بحران آمریکا پیچیده تر و البته عمیق تر از آنی است که پیش بینی می شد. این یکی از بزرگ ترین رسوایی های تاریخ در عالم ورزش است. باید منتظر باشیم تا سال ها هالیوود داستان دخترانی را برایمان بگوید که برای پدر و مادر و معلمان و مربی هایشان گفتند «دکتر تیم ژیمناستیک» آدم عجیبی است ولی هیچ کس به حرفشان گوش نکرد.
حکم مرگ امضا شد
لری نصار پزشک سابق تیم المپیک ژیمناستیک آمریکا که پیش از این از سوی حدود ١٦٠ دختر ژیمناست مورد شکایت قرار گرفته بود، در …