سوم مرداد؛ آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره هنرهای تجسمی جوانان

سینماپرس: آخرین مهلت ارسال اثر به بیست و پنجمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان، سوم مرداد ماه است.