سومین مجمع عمومی کانون کارگردانان هم به حدنصاب نرسید

روز گذشته سومین مجمع عمومی کانون کارگردانان سینمای ایران نیز به حدنصاب نرسید. - به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس، مجمع عمومی شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران روز گذشته(دوشنبه 5 آذرماه) با دستور جلسه ثبت شدن یا نشدن کانون کارگردانان سینمای ایران در وزارت کار قرار بود تشکیل شود؛ اما این شورا به خاطر حدنصاب نرسیدن اعضای حاضر، تشکیل نشد. در متن دعوتنامه کانون کارگردانان آمده بود: دستور جلسه ...
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: سیاسی