سوال رئیس سازمان سینمایی از هنرمندان سراسر دنیا

سینماپرس: رئیس سازمان سینمایی در ادامه پیام هنرمندان ایرانی به هنرمندان سراسر جهان، سوالی را مطرح کرد.