سوئدی ها هم به فروشنده جایزه دادند

فیلم اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم خارجی زبان سال آکادمی سینمایی سوئد را دریافت کرد.