سه گام بلند برای سینمای ایران که عاملش در تاریخ سینما ماندگار می کند

سینمای ایران در شرایطی قرار دارد که هرگونه اقدام بنیادین در آن با چالش های جدی مواجه می شود اما در همین شرایط گام های به ظاهر ساده اما بلندی توسط مدیر سینمای ایران با هر مشخصاتی می تواند برداشته شود که عامل آنها نامش به نیکی از تاریخ سینمای ایران یاد شود. -
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی