سه فیلم سینمایی مجوز نمایش گرفتند

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم شاه کش ، من می ترسم و قسم مجوز نمایش صادر کرد. نوشته سه فیلم سینمایی مجوز نمایش گرفتند اولین بار در پایگاه خبری عصر شهروند . - شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم شاه کش ، من می ترسم و قسم مجوز نمایش صادر کرد. به گزارش عصر شهروند، شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم شاه کش ، من می ترسم و قسم مجوز نمایش صادر کرد. شورای پروانه نمایش ...
منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: فرهنگی