سهیل براتی از نام من سوءاستفاده کرد/ فرامرز قریبیان معتقد است عشقش به او خیانت کرد

سینماپرس: مدتی قبل سهیل براتی، مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی آوا از اختلافات مالی با سام قریبیان سخن گفت و اختلافاتی که با او دارد، سام قریبیان به این ادعا واکنش نشان داد و توضیحاتی ارائه کرد.