سهم سینمای کمدی از ابتدا 97 به 47 میلیارد تومان رسیده است

در میان آثار پرفروش سینمای ایران در سال 97 تا اینجای کار نزدیک به 47 میلیارد تومان سهم سینمای کمدی بوده است. - با نگاهی کلی به جدول فوق دفتر پخش فیلمیران با 407 سالن اختلاف رتبه اول را در اختیار دارد. بهمن سبز با سه فیلم و 127 سالن در رتبه دوم، پویا فیلم با 126 سالن و یک فیلم در رتبه سوم، هدایت فیلم با 106 سالن و یک فیلم چهارم و رسانه" فیلمسازان با 82 سالن در جایگاه پنجم دفاتر پخش فعال قرار دارند. در این میان سهم آثار ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی