سهم سینمای ایران از بیان واقعیت جامعه چیست؟

سینما به عنوان یکی از تاثیرگذارترین ابزار فرهنگی همواره نیم نگاهی به موضوعات اجتماعی داشته است؛ – این موضوع با نگاهی به آمار و تعداد فیلم های اجتماعی که به خصوص در این ساخته می شود روشن است، اما با این وجود همچنان جای خالی بعضی موضوعات اجتماعی در سینما احساس می شود. سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: پوران درخشنده پیش از ساخت هیس دخترها… ، قصد تولید فیلمی با موضوع آزار پسران را داشت انتشار گزارشی درباره آزار جنسی …
منبع خبر: اندیشه ها
دسته بندی خبر: فرهنگی