سهم دیگر کارگردان ها و خانه سینما از کیک بودجه فرهنگی چقدر است؟

علاوه بر اینها، از سازمان سینمایی درخواست جدایی صورت پذیرفت تا اعلام نمایند در حد فاصل سال 1372 تا انتهای 1396، به تفکیک هر سال مجموعاً چه میزان اعتبار مالی در قالب بودجه، -
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی