سم ریمی نسخه سینمایی The Kingkiller Chronicle را کارگردانی خواهد کرد

نسخه ای سینمایی از مجموعه کتاب های The Kingkiller Chronicle پاتریک راتفوس ساخته خواهد شد و کارگردان این فیلم سم ریمی خواهد بود.